Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới

Chi bộ tập trung xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tư­ởng được quan tâm; Nội dung sinh hoạt chi bộ dần được cải tiến, bám sát vào nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng đảng viên, uốn nắn kịp thời những điểm còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên trong Chi bộ. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng; nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế của cấp uỷ cấp trên; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên; chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, tài chính đảng. Chi bộ thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh; tổ chức đăng ký, lựa chọn việc nêu gương, làm theo Bác. Quan tâm tới công tác phát hiện, bồi dư­ỡng, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, có ý thức phấn đấu tốt trở thành đảng viên của Đảng; phân công, phối hợp giúp đỡ 01 quần chúng ưu tú đề nghị cấp có thẩm quyền xét kết nạp Đảng và cử 02 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về đảng. Tập trung lãnh đạo đối với hoạt động của công đoàn cơ sở, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng trong dịp này, Chi bộ đã vận động toàn thể đảng viên chung tay góp sức; đóng góp tiền, ngày công để xây dựng 01 lò đốt rác thủ công trị giá 5 triệu đồng tại thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, góp phần xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực dân cư không tập trung, chưa có điều kiện thu gom rác thải sinh hoạt.

  

Đại diện Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố tiến hành chạy thử lò đốt rác