Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2023 tại phường Xuất Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BĐD ngày 27/12/2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Bắc Kạn kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023. Chiều ngày 31/3, tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Xuất Hóa, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2023 cho các ông, bà tổ trưởng, tổ phố Tổ Tiết kiệm & Vay vốn, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại buổi tập huấn, Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn phổ biến, triển khai các nội dung gồm: Triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội gồm: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; Cho vay Nghiệp vụ ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm & Vay vốn.

Lồng ghép với hoạt động tập huấn, cán bộ tín dụng Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn chủ động niêm yết các chương trình tín dụng chính sách mới tại bảng tin; tuyên truyền, giới thiệu về ứng dụng Smart Banking (VBSP) tới các đối tượng khách hàng của đơn vị có điều kiện tiếp cận, sử dụng dịch vụ VBSP trong thời gian tới./.

Triệu Biển