Chính sách mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”