Chủ động phòng tránh tai nạn do đuối nước

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1188 ngày 01.7.2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố Bắc Kạn về việc chủ động phòng tránh tai nạn do đuối nước

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn