Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân tổ 7, phường Phùng Chí Kiên

Chiều ngày 4/5, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cùng một số phòng, ban chuyên môn tiếp, lắng nghe kiến nghị của công dân Nguyễn Xuân Lương, tổ 7, phường Phùng Chí Kiên liên quan đến công trình đường N6.

Tại buổi tiếp, qua nghe các nội dung, phương án kiến nghị của công dân Nguyễn Xuân Lương xung quanh việc công trình đường N6: gia đình không còn lối đi lại; gây ngập úng tầng âm; thành phố có thể xem xét làm đường, thu hồi thêm diện tích đất ngoài chỉ giới công trình và hoán đổi đất…

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các phòng ban, chuyên môn nêu quan điểm: Công trình đường N6 được thực hiện theo đúng quy hoạch của địa phương (Công trình đường N6 đoạn qua tổ 7, phường Phùng Chí Kiên thi công nhằm mục đích giúp người dân đi lại thuận tiện, các hộ gia đình đưa con em đi học thuận lợi và giảm thiểu chống ngập úng cho dân cư sinh sống tại khu vực này). Căn cứ theo hồ sơ, tài liệu Dự án khu đô thị phía nam, công trình đường N6: công trình không thu hồi đất của gia đình anh Nguyễn Xuân Lương; những diện tích đất lân cận đã thu hồi không liên quan trực tiếp đến gia đình anh Lương (do phần đất thu hồi đứng tên hộ gia đình khác và các hộ đã nhận tiền hỗ trợ đền bù); Một số phương án kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Lương do vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Bắc Kạn nên địa phương đã tiếp nhận, trả lời công dân rất nhiều lần. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho công dân UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, cho chủ tương giải quyết phù hợp.

Đối với UBND phường Phùng Chí Kiên, cơ bản bám sát vụ việc, thực hiện công tác vận động, tuyên truyền tới công dân Nguyễn Xuân Lương theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền của cấp phường.

Qua trao đổi dân chủ, phân tích cụ thể, thấu đáo, làm rõ từng nội dung kiến nghị của công dân, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị: Ban Quản lý Dự án và Đầu tư thành phố khẩn trương rà soát tổng thể các hộ dân bị ảnh hưởng tại Dự án khu đô thị phía nam và công trình đường N6; giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND phường Phùng Chí Kiên nghiên cứu, rà soát, tham mưu tham mưu UBND thành phố có đề xuất cụ thể phương án và mục đích thu hồi thêm đất ngoài chỉ giới;  đề nghị công dân chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để việc xây lắp công đường N6  đảm bảo theo tiến độ đề ra./.

Triệu Biển