Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo của hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Kạn, đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức bài bản, đúng theo quy trình nội dung đại hội đề ra. Trong tháng 4/2016 sau khi đại hội điểm cấp cơ sở thành công, Hội LHPN thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức đồng loạt, bầu chọn ra các đại biểu ưu tú vào Ban chấp hành và bầu đúng, đủ số lượng, thành phần đại biểu dự đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kiến biểu dự đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Bắc Kạn diễn ra phiên trù bị vào ngày 19/7, chính thức vào ngày 20/7. Là đơn vị tổ chức điểm của tỉnh Bắc Kạn, vì vậy Hội LHPN thành phố Bắc Kạn đang tập trung cao độ chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đại hội diễn ra thành công. Trong đó tập trung bố trí sắp xếp trang trí khánh tiết, thảo luận ma két chương trình đại hội và chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ đại hội. Xây dựng phương án, bố trí thời gian, địa điểm đón tiếp các đại biểu. Bên cạnh đó chủ động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Phối hợp với lực lượng công an thành phố Bắc Kạn có kế hoạch bảo vệ đại hội diễn ra an toàn./.