Chương trìnhhoạt động giám sát của Thường trực HĐND thanh phố Bắc Kạn năm 2019