THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2019