Công an thành phố Bắc Kạn làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an thành phố Bắc Kạn, Quán triệt quan điểm “ lấy dân làm gốc” mọi hoạt động của lực lượng Công an phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân; vận động và tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT và xây dựng lực CAND trong sạch vững mạnh.

Công an thành phố đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 9 CT/TW ngày 1/12/2011của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, mở nhiếu hội nghị triển khai, tổng kết kiện toàn Ban chỉ đạo các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, Quân đội nhân dân, duy trì hoạt động của các cụm an ninh liên hoàn, vùng giáp ranh với các huyện và liên xã.

Liên tục phát động mạnh mẽ phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; cuộc vận động “CAND” chấp hành điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ “ Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ”; Hội thi Công an xã giỏi và phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong lực lượng an ninh cở sở, hàng năm đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với 126/126 thôn, tổ, thu hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ trên 85% số vụ, việc xảy ra ở cơ sở.

Đấu tranh xóa bỏ mọi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện phương án đảm bảo ANTT tại các vùng xâu, vùng xa..thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp vụ, các kế hoạch công tác, tham mưu giải quyết dứt điểm tranh chấp khiếu kiện, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở. góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đơn vị kết hợp có hiệu quả với các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhiều lượt tập thể cá nhân đã được Chính phủ, Bộ công an, UBND tỉnh và giám đốc công an tỉnh khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.