Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Dự khai mạc Đại hội có các đồng chí: Lương Thế Hào – Hàm vụ trưởng Vụ II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đình Hường – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Hồng Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ma Từ Đông Điền – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Ma Văn Lả – Giám đốc Công an tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé; đại diện các vị lãnh đạo tiền nhiệm.

Trong phiên làm việc sáng ngày 3/8, Đại hội nghe các báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Bắc Kạn, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá; văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và công nghiệp: so với năm 2010, tỷ trọngthương mại – dịch vụ tăng 3,8% (từ 50,6% lên 54,4%); công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 0,5% (từ 37,7% lên 38,2%); nông, lâm nghiệp giảm 3,4% (từ 10,8% giảm còn 7,4%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,77%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 30 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với năm 2010, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Đến nay Thành phố có gần 3.500 hộ kinh doanh cá thể, tăng trên 700 hộ so với năm 2010. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng trưởng khá, năm 2014 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 928 tỷ đồng so với năm 2010 và vượt 50% mục tiêu nghị quyết.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2014 đạt 4.731 tấn, tăng 344 tấn so với năm 2010. Tổng diện tích rừng trồng mới đến năm 2014 là 2.049ha, bình quân mỗi năm trồng được 449ha, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Bắc Kạn Triệu Đức Lân phát biểu tại Đại hội

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo được quan tâm phát triển. Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất được tăng cường; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên được đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng. Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Toàn Thành phố hiện có 9 trường đạt chuẩn quốc gia. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, mạng lưới y tế các cấp được củng cố, kiện toàn, đồng thời chú trọng công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh. Trong 5 năm có 1.195 lao động nông thôn được học nghề, hàng năm có khoảng 300 lao động được tạo việc làm mới. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối với người có công, gia đình chính sách… được thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm giảm từ 4,59% năm 2011 xuống còn 2,43% năm 2014.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm và coi trọng chất lượng.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững…

Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, ngày 02/8/2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III; ngày 11/3/2015, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 892/NQ – UBTVQH 13 về việc thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Đ/c Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần kiểm điểm tại Đại hội. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố Bắc Kạn cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có trong phát triển kinh tế xã hội; coi trọng xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, chú trọng công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng rằng với tinh thần dân chủ, tập trung, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa mới có đủ năng lực, phẩm chất, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 41 đồng chí.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 4/8, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung chính là thảo luận góp ý cho Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội./.