Công an thị xã Bắc Kạn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2014.

Tại lớp học các đồng chí công an xã đã được nghe 6 bài chính về bảo vệ môi trường như: Tình hình ô nhiễm môi trường và việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, Phổ biến Nghị Định 72 của chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh chông tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; Phổ biến Nghị định số 197/2013 ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ; phổ biến Nghị Định 142/2013 NĐ – CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoảng; Phổ biến Nghị Định số 157/2013 NĐ- CP ngày 11/11/2013 của chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.