Công văn 2533 về việc lấy ý kiến tham gia về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ

Xem nội dung chi tiết tại đây: Công văn 2533 về việc lấy ý kiến tham gia về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ . 

Xem các tài liệu liên quan chi tiết tại đây:

2. Thuyết minh nhiệm vụ điều chỉnh QH

3. NVQH.01 – Sơ đồ vị trí – Điều chỉnh QH sân vận động Tỉnh-NVQH.01

4. NVQH.02 – Phạm vi RG – Điều chỉnh QH sân vận động Tỉnh-NVQH.02-GHÉP 01 TỜ A0