Công văn 596/UBND – VHTT v/v ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

Xem chi tiết tại đây: Công văn 596/UBND – VHTT  ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.pdf