CÔNG VĂN Cung cấp tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Nông Quốc Chấn 

Xem nội dung chi tiết tại đây : MỘT SỐTHÔNG TIN, TƯ LIỆU VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THƠ NÔNG QUỐC CHẤN

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy