Công văn số 231 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 231 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương