CÔNG VĂN Thực hiện Kết luận nội dung phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1027/CV-TU Thực hiện Kết luận nội dung phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn