Công văn V/v phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha

Xem chi tiết nội dung tại đây: Công văn số 809/UBND-VP V/v phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha 

Nguồn: UBND thành phố