CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946-06/01/2026 ) 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 155/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946-06/01/2026 ) 

Nội dung tệp đính kèm : Hướng dẫn số 139/BTGTW

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn