Công văn V/vtriển khai tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây: Công văn V.v triển khai tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh

1. Tài liệu cây bí xanh thích ứng BĐKH

2. Tài liệu thích ứng BĐKH trên cây ngô

3. Tài liệu thạch đen thích ứng BĐKH

4. Tài liệu các giải pháp chăn nuôi trâu bò TƯBĐKH

5.Tài liệu các giải pháp chăn nuôi gà thích ứng BĐKH (1)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn