CÔNG VĂN V/v phối hợp phổ biến, giới thiệu Cuộc thi nhảy đồng diễn Flashmob ” Như cánh diều bay ” 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1666/BCH-PCTT V/v phối hợp phổ biến, giới thiệu Cuộc thi nhảy đồng diễn Flashmob ” Như cánh diều bay ” 

Nội dung tệp đính kèm : Văn bản số 312/VPTT

Nguồn: UBND thành phố