CÔNG VĂN về tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên

Xem nội dung chi tiết tại đây :CÔNG VĂN số 302/BTGTU về tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên

Thể lệ cuộc thi

Nguồn: BTG Thành ủy