CÔNG VĂN về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm trận Công đồn Phủ Thông ( 25/7/1948- 25/7/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 294/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm trận Công đồn Phủ Thông ( 25/7/1948- 25/7/2023 )

Nguồn: BTG Thành ủy