CÔNG VĂN về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 261/QLĐT-BATGT về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

Nguồn: Ban an toàn giao thông thành phố