CỐT CÁCH NGƯỜI CỘNG SẢN

Trích: Báo nhân dân (Tuyển chọn)

Tác giả: Lê Dung Anh

Tâm sự trước báo chí sau khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói: “Các đồng chí biết rồi, tuổi cao rồi, tôi xin nghỉ rồi, mà Đại hội bầu thì vẫn phải làm, là đảng viên thì phải chấp hành” . Nhiều báo chí nước ngoài như BBC, RFA hay trang phản động Việt Tân lấy câu đó ra để chế giễu, cho rằng, lời tâm sự trên là sự giả tạo, nhằm che đậy ý đồ “tham quyền cố vị” của anh Trọng.

Tôi cho rằng, ý kiến của họ là không đúng, và họ – những người chống cộng nhưng không hiểu bản chất của người cộng sản. Cùng là thành viên của một đảng phải chính trị, nhưng một người cộng sản chân chính, một đảng viên cộng sản trung kiên, khi đứng trong hàng ngũ tổ chức mình, về cơ bản khác với người của các đảng phái khác. Đó là tính kỷ luật và trung thành. Ở nước ngoài, một người có thể dễ dàng theo một đảng phái này, thời gian sau, chán rồi lại xin sang đảng khác. Đó là điều bình thường. Như trường hợp của Trump. Ông D. Trump lên được vị trí Tổng thống Mỹ, ngoài khả năng của ông ta, còn một nhân tố khác đó là sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Nếu không phải là thành viên Đảng Cộng hòa, chưa chắc ông D. Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng ngay sau khi thất cử, ông liền tuyên bố thành lập một đảng khác, mang tên Đảng Ái quốc.

Nhưng với người cộng sản trung kiên thì khác. Vào Đảng, là niềm vinh dự thiêng liêng, là sự phấn đấu, nỗ lực hy sinh đến hơi thở cuối cùng vì lợi ích của Đảng. Mỗi đảng viên, trong buổi lễ kết nạp Đảng, đều đứng trước lá cờ Đảng mà tuyên thệ rằng: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”. Không sai khi nói, đức tính hàng đầu và lớn nhất của người đảng viên cộng sản đó là sự trung thành và phục tùng sự phân công và điều động của tổ chức.

Ai từng tham gia chiến tranh đều nhớ, trong chiến đấu, mũi xung kích nào nguy hiểm nhất, dễ hy sinh nhất, phải do đảng viên phụ trách đi đầu, đảng viên phải nêu gương, chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Thế mới có câu: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là như vậy. Thế mới nói, phục tùng sự chỉ đạo của tổ chức là nguyên tắc sống còn của đảng viên.

Anh Trọng, là một đảng viên trung kiên, khi tổ chức cần, thì nhiệm vụ dẫu khó khăn, dù phải cống hiến, hy sinh, chắc chắn anh ấy vẫn sẽ thực hiện đến hơi thở cuối cùng. Đó là cốt cách người cộng sản chân chính.

Nguồn: Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin thành phố (sưu tầm)