Cử tri phường Huyền Tụng tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 11/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn và phường Huyền Tụng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri dự hội nghị thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 05 – Phường Huyền Tụng được tổ chức đảm bảo theo quy định. Trong đó đặc biệt tuân thủ quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 100% thành phần dự hội nghị đều thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng quy cách, sát khuẩn theo quy định.

Tại hội nghị các cử tri của phường Huyền Tụng đã được nghe tiểu sử của 05 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố gồm: Ông Phạm Quyết Chiến – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Bà Nông Thị Hiệp – Phó Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố; Ông Lê Hoàng – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND thành phố; Ông Hoàng Văn Hoạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng; Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

Các đại biểu đã được nghe trình bày chương trình hành động của 05  ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế -xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc của thành phố. Nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên hứa sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; thực hiện tốt trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Cử tri phường Huyền Tụng nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri đã thống nhất cao với Chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách và thực hiện tốt Chương trình hành động mà mình đã đề ra; là cầu nối đưa ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, của nhân dân tới HĐND thành phố.

                                                    Hoàng Thạc