Cử tri phường Phùng Chí Kiên đề nghị tỉnh quan tâm thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII, kết quả kỳ họp chuyên đề tháng 3/2015 và thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, có 8 lượt cử tri phát biểu, đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh và mong muốn các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Ý kiến cử tri tập trung vào việc đề nghị thống nhất xác định địa giới hành chính giữa phường Phùng Chí Kiên với phường Sông Cầu, xã Nông Thượng để thuận lợi cho công tác quản lý hành chính và đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo gắn biển số nhà đối với khoảng 30% hộ dân còn lại trên địa bàn; để giúp nhân dân tiêu thụ sản phẩm, nên mở thêm một chợ ở khu vực phí nam phường; cấp có thẩm quyền cần có cơ chế thu tiền phù hợp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở những khu vực nhân dân đã sinh sống lâu đời, ổn định, không có biến động; có chế độ thù lao cho cử tri không hưởng lương đến dự hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND; cần làm tốt công tác quản lý đô thị, đường thông, hè thoáng, đảm bảo văn minh đô thị; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người đã tham gia làm công tác tổ trưởng dân phố từ 30 năm trở lên; giám sát công tác vệ sinh môi trường đô thị, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây xanh đô thị không đúng quy định; cần hỗ trợ nhân dân xây dựng các đường liên tổ dân phố đã xuống cấp. Đặc biệt, cử tri đề nghị tỉnh cần triển khai thực hiện các khu quy hoạch, tránh kéo dài qua nhiều năm làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn như công trình Đường thoát hiểm tỉnh ủy; xây dựng các nút giao thông; hoàn thiện khu đô thị phía Nam.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư trao đổi, trả lời một số ý kiến cử tri tại hội nghị TXCT

Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư và lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn đã trực tiếp trả lời một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Bà Đinh Thị Chuyên San, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri, chỉ đạo tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và chuyển đến các ngành, đơn vị liên quan giải quyết, thông tin đến các vị cử tri./.