Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Đức Xuân

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa VI và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp, cử tri phường Đức Xuân đều phấn khởi trước kết quả đạt được về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố thời gian vừa qua; đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; với nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đã khắc phục một số hạn chế, tháo gỡ được một số vướng mắc kéo dài qua nhiều năm trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản, chăm lo đờì sống, đem lại niềm tin, sự kỳ vọng cho Nhân dân.

Với 12 lượt ý kiến, cử tri đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý đô thị như việc xây dựng, cơi nới, lấn chiếm đường thoát hiểm tại một số khu dân cư; việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị chưa nghiêm túc do thiếu kiểm tra, đôn đốc, xử lý; vệ sinh môi trường ở một số khu vực chưa đảm bảo; việc thi công ngầm hóa đường điện, cáp quang trong công tác chỉnh trang đô thị trên một số tuyến đường nhưng không hoàn trả mặt bằng gây khó khăn cho người tham gia giao thông; tình trạng bán hàng không đúng nơi quy định chưa được xử lý dứt điểm; cần nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban, công chức tham mưu, giúp việc lãnh đạo UBND thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cử tri đề nghị trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành xây dựng các công trình trên địa bàn cần thông tin, phối hợp chặt chẽ với cán bộ tổ dân phố và tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Nông Viết Vỹ, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân trao đổi, làm rõ, trả lời một số ý kiến cử tri tại hội nghị

Đa số ý kiến cử tri đã được lãnh đạo phường; lãnh đạo thành phố tiếp thu, trả lời trực tiếp tại hội nghị. Những ý kiến chưa trả lời sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông tin tới cử tri./.