Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu HĐND thành phố đã trình bày báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ  6, HĐND khóa VI; báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND khóa VI. Dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá VI.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Huyền Tụng đã nhất trí kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát biểu ý kiến, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm về các vấn đề như: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đền bù còn chưa thỏa đáng, tình trạng ngập úng trên địa bàn trong mùa mưa cần được quan tâm hỗ trợ giải quyết kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân; Cần quan tâm xây thêm kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất cho người dân. Vấn đề lắp nước sạch cho các hộ dân vẫn còn chưa được giải quyết; ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khuổi Mật cần sớm được giải quyết; giám sát quản lý nhưng công ty ma len lỏi vào tổ phố quảng cáo bán thuốc giả…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đại biểu HĐND thành phố tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.