Đoàn đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri phường Đức Xuân

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu HĐND thành phố đã trình bày báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ  6, HĐND khóa VI; báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND khóa VI. Dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá VI.

Tại đây, cử tri phường Đức Xuân nêu 13 ý kiến, kiến nghị đề cập tới các vấn đề đó là: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tình trạng ngập úng trên địa bàn trong mùa mưa cần được quan tâm giải quyết kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân; vấn đề lấn chiếm lòng lề đường, quản lý đất lưu không gây mất mỹ quan đô thị cần được giải quyết triệt để; đề nghị tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực trạng phát triển tràn lan của các tổ chức tín dụng đen khiến người dân lo lắng, tình hình an ninh trật tự tại địa phương có những diễn biến phức tạp…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND thành phố đã giải đáp những thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền, những ý kiến khác đoàn sẽ  tổng hợp đầy đủ để phản ánh tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khoá VI.