Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND thành phố  đã thông qua dự kiến về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Ba HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế – Xã hội, An ninh- Quốc phòng thành phố Bắc Kạn 10 tháng đầu năm và dự ước cả năm 2016; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri phường Huyền Tụng đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề chính như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; Việc xây kè bờ suối xuống tổ Bản Cạu chưa được thực hiện; Cử tri một số tổ đề nghị xem xét cấp đất để xây và nâng cấp nhà văn hóa tổ; Việc cấp biển số nhà vẫn còn chậm; Cử tri cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường lâm nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng đường dân sinh; Đề nghị kéo thêm đường dây điện cho một số hộ dân ở tổ Khuổi Mật; Cần quy hoạch lại vị trí hành chính của các tổ cho hợp lý hơn để dễ quản lý…

 

Ông Lưu Bá Quyền – Phó chủ tịch UBND phường Huyền Tụng trả lời kiến nghị của cử tri

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nội vụ, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.