Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VI, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố 5 tháng  đầu năm 2018 và Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VI.

Tiếp đó, cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề như: các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công đào đường, cắt đường cần hoàn trả nguyên trạng ban đầu; Vấn đề nắp cống thoát nước  hỏng  gây ô nhiễm môi trường;  Cử tri tổ 11 đề nghị xem xét tình trạng thường xuyên mất điện tại khu dân cư và cần quan tâm đầu tư nhiều hơn về khu vui chơi cho người cao tuổi và trẻ em. Cử tri tổ 12 cho rằng trên địa bàn thường xảy ra các vụ việc đánh nhau gây thương tích, đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự  cho nhân dân…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo phòng ban thành phố và phường Nguyễn Thị Minh Khai đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.