Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa

Qua nghe đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, cử tri phường Xuất Hóa đều phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố Bắc Kạn về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố trong 06 tháng đầu năm 2018 và đề nghị thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2018 đề ra.

Tại buổi tiếp xúc, có 09 kiến nghị được cử tri phường Xuất Hóa nêu gồm: Thành phố có phương án sắp xếp khu vực bán hàng tại khu vực chợ nông thôn cho phù hợp; Thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện bị sai lệch và cần tư vấn rõ cho người dân hiểu về giá trị, thời hạn của thẻ bảo hiểm nhằm thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh của người dân; Việc giải quyết chế độ chính sách cho trường hợp thương binh tại tổ Mai Hiên còn kéo dài; Xem xét, rà soát, xác nhận lại thông tin trường hợp quân nhân tham gia kháng chiến tại tổ Nà Bản để có cơ sở giải quyết chế độ theo quy định hiện hành; thời gian qua nhiều đá răm rơi vãi dọc trên tuyến đường quốc lộ 3 không được thu dọn kịp thời, vướng mắc về đất giữa lâm trường và người dân tại khu vực thôn Lủng Hoàn chưa được giải quyết; Quy hoạch chi tiết phường Xuất Hóa đã được công bố công khai nên sớm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo diện mạo mới cho phường; các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu khi triển khai các dự án rau màu trên địa bàn phường sao cho đạt hiệu quả cao…

Sau khi tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa cùng một số phòng, ban chuyên môn thành phố đã trực tiếp trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền./.