Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 tại phường Huyền Tụng

Tại đây, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri phường Huyền Tụng nhất trí với các nội dung đại biểu HĐND thành phố đã thông qua, đồng thời phát biểu nêu lên các ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khuổi Mật cần sớm được giải quyết, cần quan tâm đầu tư sửa chữa kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất; hiện nay hệ thống đường điện, đường giao thông một số nơi trên địa bàn phường đã bị xuống cấp …

Lãnh đạo một số phòng chuyên môn của thành phố cũng đã trao đổi và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, một số ý kiến khác đoàn sẽ tiếp thu có trách nhiệm, báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất./.