Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Dương Quang

Tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá IX; tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm; báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ chín. Đại biểu HĐND thành phố  đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khoá VI, trả lời ý kiến của cử tri xã Dương Quang gửi đến trước kỳ họp.

Sau khi nghe báo cáo các cử tri Dương Quang đã kiến nghị một số ý kiến với đoàn đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Bắc Kạn như: hệ thống cống thoát nước khu dân cư Phặc Tràng thiết kế không phù hợp gây ứ đọng nước; xây dựng nông thôn mới cần phải gắn với xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cho các hộ dân;  xã Dương Quang chưa có địa điểm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nên gây ô nhiễm môi trường; Hệ thống đường điện thấp ảnh hưởng đến giao thông; cử tri xã Dương Quang cũng đề nghị các ban ngành liên quan cần xem lại khâu tổ chức, bán vé tại giải vô địch bóng bàn trẻ toàn quốc nhằm tạo sự công bằng, minh bạch cho nhân dân…. Các ý kiến của cử tri xã Dương Quang đã được lãnh đạo thành phố, các ban ngành trả lời trực tiếp, một số ý kiến không thuộc quyền trả lời đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã tiếp thu và có kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền trả lời cử tri tại các kỳ họp sau.