Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Xuất Hóa đề nghị, đại biểu HĐND thành phố tiếp tục quan tâm, tiếp thu các kiến nghị như: Theo kế hoạch trường Mầm non Xuất Hóa thực hiện giải pháp mặt bằng trong quý II/2017 đến nay chưa thực hiện. Tình trạng cấp chứng nhận quyền sử rất chậm, cần quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, cán bộ chuyên môn phụ trách. Tình trạng đổ đất quá cao thuộc Dự án mở rộng diện tích của trại tạm giam công an tỉnh gây ngập úng diện tích đất canh tác, cây ăn quả của một số hộ dân tổ Bản Pyạt. Công tác đo đạc diện tích đất ở, đất đồi, đất vườn tại các khu dân cần thông báo cho dân biết mục đích triển khai. Địa giới phường với xã, thành phố với huyện sớm điều chỉnh để người dân thuận lợi cho việc quản lý đất đai, nhân, hộ khẩu. Hiện nay, hợp tác xã còn gặp một số khó khăn về công tác vay vốn sản xuất, công nhận sở hữu tài sản tập thể. Thành phố Bắc Kạn tiếp tục kiểm soát, quản lý giá cả phân bón…

Tất cả nội dung kiến nghị của tri đều dược tiếp thu, giải trình theo đúng thẩm quyền quy định./.