Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại phường Sông Cầu

Đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố khoá VI; kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 4. Cử tri phường Sông Cầu nhất trí với các nội dung đại biểu HĐND thành phố đã thông qua, đồng thời phát biểu nêu lên các ý kiến, đề nghị các cấp có thẩm quyền của thành phố cần quan tâm về các nội dung như: Tình trạng vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng một số hộ dân còn chưa được giải quyết dứt điểm; công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế; công tác quy hoạch đô thị của thành phố chưa rõ nét, chưa thu hút được khách du lịch đến Bắc Kạn. Việc xét khen thưởng cho đối tượng tham gia kháng chiến còn tồn đọng, giải quyết không kịp thời. Cần có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn trong khu đô thị. Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất còn chậm, thành phố cần có ý kiến với ngành chức năng. Tình trạng bán hàng, tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang còn diễn ra phổ biến. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố xem xét hoàn thiện việc lắp biển tên các ngõ phố, số nhà tại tổ 10 phường Sông Cầu; công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư…

Đa số những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo phường và thành phố tiếp thu, giải đáp tại chỗ. Một số vấn đề còn lại được đoàn tổng hợp gửi các cấp, ngành chức năng xem xét giải quyết./.