Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Đức Xuân sau kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố khóa VI.

Tại đây đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VI, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 .

Sau khi  nghe các báo cáo, các cử tri phường Đức Xuân đã ghi nhận những cố gắng của các đại biểu HĐND thành phố trong thời gian qua, đồng thời cử tri cũng đề đạt nhiều tâm tư nguyện vọng gửi tới đại biểu hội đồng nhân dân thành phố. Các vấn đề mà cử tri phường phường Đức Xuân quan tâm trong đợt tiếp xúc lần này là: Vấn đề ô nhiễm môi trường và việc hỗ trợ cao thấp, việc áp dụng giá đền bù giải phóng mặt bằng khi thi công công trình kè suối .Vấn đề quản lý đất lưu không, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, karaoke, công tác quản lý xây dựng đô thị, vấn đề tái lấn chiếm hành lang đường bộ. Đoạn từ đường Kon Tum đi Tổng Nẻng chưa thi công song gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Cử tri tổ 12 đề nghị hỗ trợ làm đường vào nhà họp tổ.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND thành phố, đồng chí chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu ý kiến của cử tri và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, những ý kiến không thuộc thẩm quyền đoàn đã tổng hợp và gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết .