Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Đức Xuân trước kỳ họp thứ mười – HĐND thành phố khóa V

Tham gia buổi tiếp xúc có tổ đại biểu HĐND Thành phố thuộc đơn vị bầu cử phường Đức Xuân, đại diện lãnh đạo HĐND thành phố, lãnh đạo một số phòng ban đại diện các ban ngành của phường cùng các cử tri đại diện cho các tổ dân phố trên địa bàn .

Tại đây, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH,ANQP 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển KTXH,ANQP 7 tháng cuối năm; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín – HĐND thành phố khóa V; thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ mười – HĐND thành phố khóa V và thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri để xem xét giải quyết.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo, các cử tri đều nhất trí với những kết quả mà thành phố Bắc Kạn đã đạt được đồng thời các cử tri đề đạt nhiều tâm tư ngyện vọng gửi tới HĐND.

Đã có 12 cử tri có kiến nghị với đại biểu HĐND, chủ yếu tập trung vào các vấn đề như : Công tác chỉnh trang đô thị, các vị trí tập kết rác thảo bố trí chưa hợp lý, việc gắn biển số nhà và tên ngõ, việc lấn chiếm hành lang thoát hiểm ở một số khu dân cư, khoảng cắt điện ở đường khu Bản Áng chưa hợp lý, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chanh chấp đất đai, việc thi công dự án thoát nước và vệ sinh môi trường gây ảnh hưởng tới môi trường và các hộ dân sống gấn đó, việc trả lại mặt bằng sau khi thi công các công trình đường ống ngầm, cải cách một số thủ tục hành chính còn rườm rà phức tạp… 

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo HĐND Thành phố, lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị và lãnh đạo  UBND phường đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, những vấn đề không thuộc thẩm quyền đoàn đã tổng hợp và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả lời các cử tri