Kỳ họp thứ 10 HĐND Phường Sông Cầu khóa V

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 4 tháng đầu năm, thu chi ngân sách địa phương năm 2015; thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 8 tháng cuối năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 4 tháng đầu năm, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của Phường Sông Cầu tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn Phường ổn định và có xu hướng phát triển; theo Dự án 147 của Chính phủ diện tích trồng rừng trên địa bàn phường đến nay đã trồng được 1,2 ha, trồng rừng phân tán được 2 ha, do diện tích đất đồi còn lại manh mún không đủ nên bà con tự trồng. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Sông Cầu vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, như: một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công công trình; cơi nới xây dựng trái phép. tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp có chiều hướng ra tăng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, sử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm xây dựng trái phép. Phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải. Tăng cường một số biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao và ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao; trật tự long đường vỉa hè; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế tối đa phát sinh các kiến nghị tập thể; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; giữ vững an ninh – chính trị, an toàn xã hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng./.