Đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Phùng Chí Kiên

Đại biểu HĐND thị xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã; tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết HĐND; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND thị xã năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Tại hội nghị, có 8 lượt cử tri phát biểu ý kiến đóng góp cho đại biểu HĐND thị xã và đề đạt tâm tư, nguyện vọng với các cấp chính quyền.

Cử tri đánh giá cao kết quả đạt được về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh , quốc phòng của thị xã năm 2014; đồng thời đề cập đến một số vấn đề thuộc lĩnh vực công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và các hoạt động góp phần xây dựng thị xã trở thành thành phố. Cử tri mong muốn thị xã, tỉnh Bắc Kạn, các ngành liên quan sẽ tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như: Cần khẩn trương lắp biển số nhà, biển ngõ ngách trên các tuyến đượng nội thị; tạo quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố để nhân dân có nơi hội họp; trang cấp thiết bị hoạt động cho các nhà văn hóa tổ dân phố ở những nơi khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, khắc phục tình trạng sai hẹn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra, sử lý việc san ủi, đổ đất tại một số khu vực làm ảnh hưởng dến đời sống nhân dân. Cử tri mong muốn đại biểu HĐND thị xã phát huy kết quả đã đạt được, cố gắng nỗ lực nhiều hơn, giám sát một cách thường xuyên, chặt chẽ đối với hoạt động của các cơ quan chuyên môn; có những sáng kiến, biện pháp tốt nhất đóng góp cho phường Phùng Chí Kiên trong quá trình hoạt động.

Lãnh đạo UBND và các phòng: Nội vụ, Tài nguyên – Môi trường thị xã đã trực tiếp trả lời, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền tại hội nghị; những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin đến cử tri. Đoàn đại biểu HĐND thị xã tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, bổ sung vào chương trình hoạt động năm 2015 và tổ chức thực hiện nghiêm túc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó./.