Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ bảy; Ủy ban MTTQ thành phố báo cáo tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

Tiếp đó, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, quản lý đô thị, an sinh xã hội. Cử tri xã Dương Quang và phường Nguyễn Thị Minh Khai cho rằng trong giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án Bắc Sông Cầu, đường Tây Minh Khai giá đền bù thấp, đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đất tái định cư tại chỗ cho các hộ trong diện quy hoạch. Cử tri cũng cho rằng công tác quản lý đô thị chưa được chặt chẽ, còn tình trạng đường giao thông bị đào lên lấp xuống không được trả lại nguyên trạng ban đầu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số ý kiến kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ ở cơ sở, trong đó chú trọng tạo việc làm cho con em địa phương. Cử tri cũng mong muốn các địa biểu HĐND tỉnh tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời các kiến nghị đề xuất của nhân dân.

Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã làm rõ những nội dung mà cử tri quan tâm. Những nội dung khác được đại biểu tổng hợp, trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.