Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa VI tại xã Nông Thượng

Đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung của Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa VI nhiệm kì 2016 – 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nông Thượng sau Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với đoàn đại biểu một số vấn đề như: Kênh mương nội đồng tại thôn Khuổi Chang đã thi công lâu nhưng chưa hoàn thành gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của bà con, cần quan tâm làm đường giao thông nông thôn để giao thương hàng hóa, xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam, ngành chức năng cần phổ biến tới bà con nhân dân thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe chính chủ, thủ tục cấp phép xây dựng…

Những ý kiến thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương đã được giải đáp tại chỗ, những ý kiến khác đã được đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp để trình lên HĐND thành phố trong kỳ họp./.