Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Dương Quang trước kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa VI

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung của Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa VI nhiệm kì 2016 – 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri đều nhất trí, đồng tình với thông tin trong báo cáo đoàn trình bày và kiến nghị một số ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề còn tồn tại ở địa phương như: Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn chậm, tình trạng lấn chiếm đất công vẫn còn xảy ra; cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, tiến độ giải quyết đơn thư còn chậm dẫn đến việc giải quyết còn kéo dài. Bên cạnh đó cử tri cũng nêu ý kiến, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, tình trạng khai thác cát sỏi…

Những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thành phố giải đáp tại buổi tiếp xúc, những ý kiến khác được  đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.