Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Dương Quang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Dương Quang được nghe báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV cũng như tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Cử tri xã Dương Quang đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhằm khắc phục những vấn đề nổi cộm của đất nước. Một số cử tri kiến nghị Trung ương cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người có công với cách mạng, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ trong xét duyệt chế độ, chính sách. Cử tri cũng phản ánh và cho biết chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ở các tuyến hiện nay còn thấp, nhất là tuyến cơ sở. Vì vậy, ngành y tế cần có giải pháp nâng cao tay nghề, trình độ và y đức cho cán bộ, y, bác sỹ nhất là tại cấp xã. Ngoài ra, cử tri xã Dương Quang còn phản ánh những khó khăn, bất cập liên quan đến xây dựng hồ Nặm Cắt do tiến độ thi công kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đa số các ý kiến của cử tri xã Dương Quang được đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo địa phương tiếp thu, giải đáp tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến được tổng hợp trình gửi cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.