Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX. Tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ giải pháp những 6 tháng cuối năm của tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai đã kiến nghị  tập trung vào các vấn đề như: Tình trạng xâm hại trẻ em; gian lận trong thi cử, vấn đề xử lý của các cấp ngành, chức năng cần được tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân được biết. Một số ý kiến cho rằng chính sách lương hưu cho cán bộ hưu trí không nên để khoảng cách chênh lệch quá lớn. Có đại biểu cho rằng đối với những dự án đầu tư chậm triển khai cần thu hồi, tránh lãng phí. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác trồng rừng. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét chế độ bồi dưỡng cho cán bộ y tế thôn, bản. Đề nghị HĐND thành phố Bắc Kạn tham mưu quy hoạch khu thu gom rác. Một số ý kiến tập trung vào vấn đề Tập đoàn FLC đầu tư vào Bắc Kạn đã được triển khai như thế nào.

Nhiều cử tri tham gia ý kiến vào công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, như lực lượng kiểm lâm mỏng, vậy giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được thực hiện như thế nào; có ý kiến cho rằng cần để người dân gần khu vực cùng tham gia bảo vệ rừng và được chi trả thù lao, có hợp đồng giữa người dân và Nhà nước. Một số ý kiến tập trung góp ý về Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND, phụ cấp cho các chức danh còn thấp…

Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu giải đáp tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp bằng văn bản để chuyển các  cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.