Đại hội Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Bắc Kạn lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã xem xét, thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2016; phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ qua; tiến hành bầu Ban chấp hành khóa VIII và thông qua nghị quyết Đại hội.

Được tổ chức trên cơ sở kết hợp giữa 03 cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, Hội Chữ thập đỏ và Phòng Dân tộc, Công đoàn Văn phòng UBND hiện có 25 đoàn viên, các hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 cơ bản đều tổ chức thực hiện có hiệu quả, thu hút được 100% cán bộ, đoàn viên tham gia; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm nên các Chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp dần đi vào cuộc sống; vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động và đạt nhiều giải cao (01 Giải Nhất, 01 Giải Ba cấp toàn quốc; 02 Giải Nhất, 02 Giải Nhì và 01 giải Ba cấp tỉnh); vận động tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện được trên 40 triệu đồng. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động được chú trọng; Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên thông qua việc đảm bảo mọi chế độ theo quy định, xét bình công thu nhập tăng thêm, động viên khen thưởng, tổ chức học tập kinh nghiệm, gặp mặt truyền thống; giải quyết chế độ phép cho cán bộ, công chức; tặng 120 xuất quà cho các cháu con cán bộ, đoàn viên nhân dịp tết thiếu nhi 1/6, tết trung thu, có thành tích trong học tập; tổ chức 03 đợt cho nữ cán bộ, đoàn viên đi kiểm tra sức khỏe với số kinh phí hỗ trợ gần 13 triệu đồng; thăm hỏi 60 lượt thân nhân và đoàn viên Công đoàn ốm đau, trị giá gần 20 triệu đồng. Các phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao; có 05 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 08 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 lượt cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Công đoàn được LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn vững mạnh được tăng cường, trong nhiệm kỳ có 04 đoàn viên Công đoàn ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng và 05 đoàn viên được học lớp tìm hiểu về Đảng. Công tác nữ công được đẩy mạnh, duy trì thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra công đoàn. Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua vần còn một số hạn chế như: Tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa đầy đủ, thăm hỏi ốm đau đôi khi chưa kịp thời; công tác tự phê bình và phê bình còn một số hạn chế; sáng kiến công tác của một số cán bộ, công chức chưa nhiều.

Từ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2012 – 2016, Đại hội đã ra đề những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mục tiêu được Đại hội xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh; tổ chức phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao trình độ cán bộ, công chức; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Công đoàn cấp trên tới 100% cán bộ, công chức, lao  động trong cơ quan.

2. Thường xuyên xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực, nhận thức và bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, lao  động có đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Hằng năm phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ – công chức.

5. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, lao động; phấn đấu hàng năm có trên 90% cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và nhiều cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; 100% nữ cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đơn vị phấn đấu đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hóa; 100% gia đình cán bộ, công chức, lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

6. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 60% đoàn viên công đoàn xuất sắc. Tập thể luôn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 đồng chí. Tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Thu Nga được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

  

BCH Công đoàn VP UBND thành phố khóa VIII ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ và nhận hoa chúc mừng của BTV LĐLĐ thành phố 

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021./.