Đại hội điểm MTTQ phường NguyễnThị Minh Khai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; Thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến nay toàn phường có 07 mô hình tự quản khu dân cư, trong đó có 02 mô hình “ khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”, 01 “ khu dân cư 3 không”, 03 mô hình khu dân cư văn minh cấp phường, 01 mô hình khu dân cư văn minh cấp thành phố hoạt động có hiệu quả, được các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập. Hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 88%; 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được trên 108 triệu đồng, trong nhiệm kỳ Ban vận động quỹ “ Vì người nghèo” phường đã xét hỗ trợ cho các hộ nghèo trên 107 triệu đồng, trong đó ủng hộ 02 hộ nghèo làm nhà với số tiền 13 triệu đồng, ủng hộ học sinh thuộc hộ nghèo hơn 19 triệu đồng, giúp đỡ 08 hộ nghèo về vốn phát triển kinh tế với số tiền 30 triệu đồng…từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường xuống còn 13 hộ ( giảm 08 hộ so với đầu nhiệm kỳ); vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tại cơ sở được phát huy hiệu quả… Nhờ đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua của Ủy ban MTTQ thành phố. Bên cạnh đó MTTQ phường đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp với chính quyền tổ chức 50 buổi tuyên truyền cho trên 2.500 lượt lượt người tham dự, vận động nhân dân tích cực tham gia xây xựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy đại đoàn kết dân tộc; thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ trong tình hình mới…

Đại hội đã hiệp thương cử 37 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường NguyễnThị Minh Khai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Tại phiên họp thứ nhất đồng chí Ngô Mạnh Hùng tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường NguyễnThị Minh Khai. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ VN thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.