Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuất Hóa lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều ngày 3/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Xuất Hóa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị thứ tư thuộc Thành đoàn Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ 2017 -2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhất là ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực của đoàn viên, thanh niên,…công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Xuất Hóa có bước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng tạo động lực phấn đấu cho nhiệm kỳ mới. Các phong trào như: Thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm, chú trọng. Nổi bật là 100% cán bộ, 90% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp mới 53 đoàn viên mới; đoàn viên, thanh niên, hội viên thực hiện tốt đề án và đạt gia đình học tập; 100% các chi đoàn thực hiện tốt các phong trào “Thanh niên tình nguyện” vì cuộc sống cộng đồng; đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội,…từ đó phát huy tốt vai trò của đoàn viên, thanh niên góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu tham gia bầu Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Xuất Hóa bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Đại hội đã đề ra 08 chỉ tiêu chính, trong đó trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu như: 100% cán bộ ,90% đoàn viên, thanh niên được học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% chi đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào tình nguyện; huy động nguồn lực phối hợp tổ chức xây dựng 05 công trình thanh niên trở lên, thực hiện 50 phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ thành lập ít nhất 01 hợp tác xã thanh niên; phấn đấu xây dựng và phát triển 01 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập 80 triệu đồng/năm trở lên; hỗ trợ 01 sản phẩm OC0P có chủ đề là thanh niên; tổ chức ít nhất 50 buổi tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng cho đối tượng thanh thiếu nhi, xây dựng mới ít nhất 01 điểm vui chơi an toàn lành mạnh; kết nạp được 50 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 50 đoàn viên ưu tú, phấn đấu có 15 đồng chí trở lên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam,…

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội bầu ra BCH khóa mới gồm 09 đồng chí;  bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố lần thứ VII gồm 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Hoàng Đại Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội biểu quyết thực hiện 08 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ mới

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuất Hóa đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027;

 Triệu Biển