Đại hội Thể dục thể thao phường HuyềnTụng lần thứ III, năm 2021

Trong 02 ngày (23-24/10), UBND phường HuyềnTụng tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ III, năm 2021.

Các vận động viên thi đấu môn Bóng Chuyền hơi

Tham gia Đại hội TDTT phường Huyền Tụng lần thứ III có gần 400 vận động viên đến từ các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 05 nội dung gồm: Kéo Co, Đẩy Gậy, Tung Còn, Cờ Tướng và Bóng Chuyền hơi.

Thi đấu môn Đẩy Gậy

Đại hội TDTT phường Huyền Tụng được tổ chức nhằm cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. Từ đó thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn phát triển sâu rộng, ngày càng nâng cao chất lượng. Đồng thời, qua Đại hội nhằm tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao nhất tham gia Đại hội TDTT thành phố Bắc Kạn năm 2021.

Hoàng Thạc