Đảng bộ Đảng bộ thành phố triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tuyên truyền sau đại hội

Sau hai lần tổ chức họp Ban chấp hành khóa mới đã thông qua được 04 chương trình, trong đó có chương trình hành động toàn khóa nhiệm kỳ 2015 -2020. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; Chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp giai đoạn 2015 -2015. Chương  trình đẩy mạnh cải cách hành chính.  Tháng 8/2015 Ban thường vụ thành ủy Bắc Kạn tổ chức quán triệt, học tập  nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ VI và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho toàn thể cán bộ chủ chốt chủ thành phố. Trên cơ sở đó chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập quán triệt xong trong tháng 9 năm 2015. Đến nay100%,chi, đảng bộ đã tổ chức học tập xong./.